پاکت پر کن والفی

شرکت دردانه خراسان رضوی جهت کنترل و توزین دقیق محصولات کنسانتره و مکمل وبه منظور جلوگیری ازآلودگی ها و تماس نیروی انسانی در زمان تولید، سیستم پاکت پٌرکن والـفی را درخـط تولید تعبیه نموده است، این سیستم امکان دقت بالاتری را درخـصوص توزین مواد فـراهم می نماید. همچنین انواع پاکت با ابعاد مخـتلف و با وزن های متفاوت و با طراحی منحصر به فرد در این کارخانه عـرضه شده که امکان هرگونه تقلب پس از خروج محصول از کارخانه سلب خواهد شد.

سیستم های بسته بندی تمام اتوماتیک

در کارخانجات دردانه خراسان رضوی خطوط تولید خوراک کامل دام و طیور مجهز به سیستم های کیسه گیـری و بسته بندی تمام اتوماتیک می باشند. دراین سیستم با استفاده از بازوهای مکنده، تمام مراحل برداشت کیـسه، پرکردن و دوخت آن با دقت وسرعت بالا و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگیرد. همچنین برای بسته بندی محصولات کنسانتره و مکمل، از سیستم پاکت پرکن “والفی” استفاده شده که این شیوه ی بسته بندی در جهت رعایت الزامات امنیت زیستی می باشد.

ساختمان اداری و آزمایشگاه کنترل کیفی و میکروبی

آزمایشگاه بزرگ مجتمع دردانه خراسان رضوی، دارای بخش های آنالیزشیمیایی، میکروبی و همچنین مجهز به پیشرفته ترین دستگاه ها در ارزیابی پارامترهای کیفی و کمی می باشد. کنترل کیفیت تـمام مواد اولیـه ورودی به کارخانه مطابق با اسـتانـداردهای تعیین شـده انجام گرفته و هـمچنین ارزیابی کیفیت کلیه مـحصولات تولیدی به طور مستمـر تـوسط آزمایشگاه طبق روش های اسـتانـدارد انجام میگیرد.

سیستم بارگیری و حمل خوراک با بونکر ویژه

علاوه بر سیستم بسته بندی ذکرشده، حمل خوراک به وسیله بونکرهای مخصوص نیز پیش بینی شده است. درصورت وجود شرایط تخلیه و نـگهداری استاندارد در مقصد، از مزایای آن حذف هزینه های بسته بندی، کاهش هزینه های نیروی انسانی و کمک به مباحث زیست محیطی را میتوان نام برد. ازویژگی های قابل توجه دراین نوع بونکرهای حمل خوراک می توان به عملکرد دو منظوره ی آن ها شامل سیستم تخلیه و بارگیری پنوماتیک (فشارهوا) وسیستم اسکرو (مارپیچ) است، که قادراند عملیات تخلیه خوراک از کفزمینتا ارتفاع ۱۳ متر را به آسانی انجام دهند. بونکر بکار گرفته شده در شرکت دردانه خراسان رضوی قابلیت تحمل خوراک مشوپلترا را به طور همزمان و تفکیک شده دارد.

سیستم ضد عفونی و بهداشتی

کلیه وسائط نقلیه که به جهت تخلیه مواد اولیه و نیزحمل محصولات وارد کارخانه می گردند، به منظور پاکسازی و عاری نمودن آن ها از اجرام آلوده، از کریدور ضدعفونی عبور می نمایند این عملیات با هدف حذف عوامل بیماری زا و ممانعت از ورود این اجرام به داخل مجموعه تولیدی انجام می گیرد. با تعبیه این سیسـتم سعی می گردد محصولات خارج شده از کارخانه با حداقل آلودگی به واحدهای مورد نظر ارسال گردند. مواد ضدعفونی استفاده شده در مبادی ورودی، با مباحث زیست محیطی سازگاری داشته و به لحـاظ سلامت انسانی فاقد هرگونه اثـر سوء می باشند.

تخلیه اتوماتیک و سیلوهای بتونی ذخیره مواد اولیه

با توجه به ظرفیت بالای تولید در مجتمع و نیاز به تامین به موقع مواد اولیه و ذخیره آن به مقـدار لازم، تـعداد ۱۲ سیلوی بتنی تمام مکانیزه جهت ذخیره غلات و کنجاله ها به ظرفیت ۲۵ هزارتن، مجهز به سنسورهای حـرارتی و کنترل رطوبت، سیستم تخلیه اتوماتیک غبارگیر، تهویه و حرکت مـواد اولیه در سیـلـو احـداث گردیده است.

سیستم میکرو دوزینگ تمام استیل

خطوط تولید کنسانتره و مکمل این مجتمع مجهز به سیستم توزین با دقت بسیار بالا به منظور اندازه گیری دقیق کلیه مواد اولیه موردنیاز و ریزمغذی ها می باشد. این سیستم علاوه بردقت کم نظیر دارای ویژگی های خاص دیگر از قبیل ویبراتور – مخازن استیل وخطوط انتقال مخصوص، جهت جلوگیری ازخطا و دمیکسه شدن محصولات می باشد.

کولر درایر خوراک مش

عملیات خشک و خنک سازی خوراک مش با دستگاهی به نام کولردرایر انجام می گیرد. تکنولوژی این دستگاه متعلق به کمپانی STOLZ فرانـسه بوده که برای اولین بار در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم قادر است هر نوع خـوراک با سایزهای مختلف ( آردیوغیرآردی ) را بلا فاصله پس ازعبور از سوپرپخت بصورت فـرآوری شـده، خـشک و خنک نمایـد. شایان ذکراست دستگاه های مشابـه که تا کنون در کشور مورد استفاده قرارگرفته است، فقـط قابلیت خشک و خنک سازی خوراک پلتشده را دارند.

تکنولوژی سوپر کاندیشنینگ

کلیه وسائط نقلیه که به جهت تخلیه مواد اولیه و نیزحمل محصولات وارد کارخانه می گردند، به منظور پاکسازی و عاری نمودن آن ها از اجرام آلوده، از کریدور ضدعفونی عبور می نمایند این عملیات با هدف حذف عوامل بیماری زا و ممانعت از ورود این اجرام به داخل مجموعه تولیدی انجام می گیرد. با تعبیه این سیسـتم سعی می گردد محصولات خارج شده از کارخانه با حداقل آلودگی به واحدهای مورد نظر ارسال گردند. مواد ضدعفونی استفاده شده در مبادی ورودی، با مباحث زیست محیطی سازگاری داشته و به لحـاظ سلامت انسانی فاقد هرگونه اثـر سوء می باشند.

ورود

ثبت نام

تایید شماره همراه