آزمایشگاه کارخانه خوراک دام و طیور دردانه خراسان رضوی

کنترل مستمر و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مواد اولیه مصرفی، مطابق با استانداردهای تعیین شده امری ضروری در واحدهای تولید کننده خوراک دام و طیور است. آزمایشگاه مجتمع دردانه خراسان رضوی با برخورداری از بخش های آنالیز شیمیایی، میکروبی و تجهیزات نوین به منظور ارزیابی پارامترهای کمی و کیفی درکل فرایند تولید شامل کنترل های فیزیکی، کنترل مواد اولیه، کنترل بسته بندی و انجام آزمون های پایداری، هم راستا با اهداف تعیین شده و رضایت مندی مشتریان فعالیت دارد. تمامی تجهيزات موجود داراي شناسنامه و كد بوده و به‌طور منظم تحت كاليبراسيون و كنترل عملكرد قرار مي‌گيرند. در کلیه بخش ها آزمایشات با استفاده از مواد، محلول ها و محیط‌های کشت اختصاصی با برندMerck صورت می‌گیرد.

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه بزرگ دردانه خراسان رضوی یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها در زمینه خوراک دام، طیور و آبزیان است. بخش شیمی آزمایشگاه با بهره گیری از روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی قادر به انجام آزمایشات ذیل می باشد: اندازه گیری میزان رطوبت · اندازه گیری میزان خاکستر کل · اندازه گیری میزان پروتئین خام · اندازه گیری میزان نیتروژن آزاد کل · اندازه گیری میزان فیبر خام · اندازه گیری میزان چربی خام · اندازه گیری میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی · اندازه گیری میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی · اندازه گیری میزان نمک · اندازه گیری میزان پراکسید · تشخیص اوره ·اندازه گیری گوسیپول آزاد ·ا ندازه گیری pH اندازه گیری میزان کلسیم و فسفر · اندازه گیری میزان سختی آب دستگاه های مورد استفاده در این بخش عبارتند از: دستگاه هضم کلدال (Kjeldahl dijestion) دستگاه تقطیر کلدال (Kjeldahl Distillation Units) هات پلیت (Hotplate) استیرر (stirrer) ترازوی آزمایشگاهی دو صفر و چهار صفر (Analytical balance) ترازوی رطوبت سنج (Moisture Determination Balances) رطوبت سنج دستی (Moisture meter) · هدایت سنج (Conductivity meter) ·pH متر (pH meter) ·کوره (Laboratory Furnaces) آون (فور) (Laboratory oven) حمام آب (Laboratory Water Baths) سوکسله چربی (Soxhlet extractor) سانتریفیوژ (Laboratory centrifuge) اسپکتروفتومتر (UV-Vis Spectroscopy) آسیاب (Desktop) پمپ خلاء (Vacuum pump) بورت دیجیتال (Digital burette)

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی شامل چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استریلیزاسیون می باشد که قادر به تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، مخمر و قارچ ها در فرآورده های دام، طیور و آبزیان می باشد. مواد و روش دقیق انجام آزمایشات و مراحل طی شده مطابق با جداول و فلوچارت های ارائه شده توسط مراجع معتبر بین المللی و موسسه استاندارد ایران می باشد. آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارت است از: ·شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و غیر هوازی · اندازه گیری آفلاتوکسین ها ·سنجش کپک و مخمر · جستجوی اشریشاکلای ·جستجوی سالمونلا ·آزمون انتروباکتریاسه ·آنالیز میکروبیولوژی آب دستگاه های مورد استفاده در این بخش عبارتند از: ·ورتکس لوله آزمایش (Vortex mixer) ·اتوکلاو (Autoclave) ·انکوباتور (Incubator) میکروسکوپ نوری (Optical microscope) ·هود لامینار (Laminar Flows

ورود

ثبت نام

تایید شماره همراه